2711 www.ananda-cr.cz/ananda_komunity-2-2-1.html - 21. 7. 2017 - 15:37:15

Archív stránky:

www.ananda-cr.cz/ananda_komunity-2-2-1.html ze dne: 21. 7. 2017 - 15:37:15

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


 

Ananda komunity

Sekce:   Home >> Ananda komunity


ANANDA KOMUNITY

motto: 'Lidé jsou důležitější než věci'

 

Duchovní tradice.

Ananda se věnuje duchovnímu rozvoji všech duší. Všichni duchovně hledající jsou přijati s láskou a úctou. Učení, která Ananda nabízí jsou univerzální a praktická. Jsou postavena na principech vědy Krija jógy. Všichni, kdo v Anandě trvale žijí, tato učení praktikují.


Toto učení přinesl na Západ v roce 1920 Paramhansa Jógananda, autor Životopisu jogína, knihy, která patří k duchovní klasice. Jeho přímý žák svámí Krijánanda (1926-2013), založil první z těchto komunit v roce 1968 v USA a postupně vznikly další jak v Americe, tak v Evropě a nakonec v Indii.

 

Komunita Ananda Assisi v  Itálii je pro nás, kteří žijeme v České republice, nejblíže. Z tohoto důvodu jí budeme věnovat největší pozornost.

Vznikla v roce 1983 a dorostla až do 'dospělosti' (letos v roce 2015 jí bude 32 let) a má už své 'děti'. První stopy vedou do Coma, v Lombardii, kam přišla malá skupina 'pionýrů' z Ananda Village v Kalifornii (1. komunita v roce 1968). Nikdo z nich neuměl italsky a ani uvařit pořádně těstoviny!

V dalších letech se přesunuli do Umbrie nedaleko Assisi a postupně vytvořili stabilní a radostnou mezinárodní komunitu se stálými obyvateli z deseti různých zemí. Těch tam dnes žije 150. Postupně vznikaly meditační skupiny Anandy nejen v Itálii, ale dnes již po celé Evropě.

 

'Děti' Anandy jsou početné a dnes tvoří už úplnou federaci:

 

ANANDA společnost              duchovní pobyty pro vnitřní růst

ANANDA SANGHA                  bratrství přátel na této duchovní cestě

ANANDA JÓGA AKADEMIE     připravuje učitele Ananda jógy a Rádža jógy

ANANDA putování po Indii     organizuje duchovní cesty pro tělo, mysl a duši

AKADEMIE umění, tvořivosti a uvědomění-pomůže ti, abys mohl projevit umělce, který v tobě žije

ANANDA škola                         směr nového výchovného systému

ANANDA vydavatelství           knihy, hudba

ANANDA SANGHA vydavatelství        učební materiály pro domácí studium

INNER LIFE                             výrobky pro jógu, produkty bio a jiné pomůcky

FILMY                                     The Answer, Finding Happiness,  Jógananda

DALŠÍ INICIATIVY                    zemědělská produkce

 

Ananda komunita v Assisi má celoroční provoz a dnes nabízí stovky kurzů (v italštině, angličtině, v létě i v němčině). Stala se místem, kde se člověk cítí spojený  a v míru a harmonii se všemi, i s přírodou; lidé tu mají větší hodnotu než věci a zisk. Je místem kde sdílí své duchovní touhy, chuť zlepšovat se jako lidská bytost a rozvíjet svůj nejvyšší potenciál.

Komunity, vědomé společenství lidí, kteří sdílí svůj život, se dnes množí v celém světě jako alternativní model k sociálnímu systému, založeném na hektické povrchnosti a soutěživosti.

Ananda zve každého k návštěvě, aby s nimi strávil část svého času studiem, meditací, cvičením, prací a především objevením své 'role' ve vesmíru.

 

Kurzy, které nabízí, jsou různého typu a délky.

*úvodní, víkendové     pro toho, kdo nikdy nebyl v Anandě

*pětidenní až sedmidenní

*pro začátečníky

*pro středně pokročilé a pokročilé

*specializované

*intenzivní semináře

*zvláštní události

 

**typy kurzů

**Ananda jóga, meditace, osobní růst

**zdraví a sebeuzdravování

**umění, divadlo, hudba

**zdravá výživa

**pro mládež, rodiny, vychovatele, učitele

**slavnosti, svátky

**pro krijabany a žáky

**cestování s duchovním zaměřením

 

Aktuálně nabízí Společnost Ananda  více než 350 kurzů ročně. Navštíví je průměrně dva tisíce návštěvníků z Itálie, z Evropy a jiných částí světa. Učí dvacet pět učitelů a překladatelů, rezidentů; a k nim se přidávají kvalifikovaní, externí učitelé.              

           

ANANDA JÓGA, vytvořená svámím Krijánandou, nabízí Hatha jógu tak jak byla původně míněna: jako nástroj pro pozvednutí vědomí  přispění k duchovnímu rozvoji. Díky zvnitřnění během cvičení a použití afirmací lze zažít vědomé spojení těla, mysli a duše ve prospěch radostnějšího života.

 

MEDITACE je podstatnou částí života v Anandě.  Během víkendového kurzu nebo delšího se můžeš naučit základní principy meditace a použít je během meditace ráno a v pozdním odpoledni.

Zpět

 

Rozlišovací dresy     -     Potisk triček Praha     -     Potisk triček     -     Potisk textilu     -     Dárky pro muže k 70     -