2206 www.ananda-cr.cz/co_je_krija_joga-1-5-1.html - 21. 7. 2017 - 15:37:15

Archív stránky:

www.ananda-cr.cz/co_je_krija_joga-1-5-1.html ze dne: 21. 7. 2017 - 15:37:15

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


 

Co je Krija joga

Sekce:   Home >> Co je Krija joga

                                                                                   

CO JE KRIJA JÓGA?                     

 

Krija jóga je pokročilá technika pro duchovní rozvoj, která byla přenesena z epochy s větším duchovním osvícením. Je součástí starodávné vědy Rádža jógy. Zmiňuje se o ní Pataňdžali ve svých Jóga sútrách a šrí Krišna v Bhagavad Gítě. Paramhansa Jógananda popsal účel a podstatu techniky v knize Životopis jogína. Technika samotná je předána zasvěcením po pečlivé přípravě. Příprava a zasvěcení do této techniky Krija je dostupná v centrech Anandy v Evropě, USA a Indii. V Evropě v komunitě Ananda Assisi v Itálii.

 

Krija byla zapomenuta během období nejhlubšího materialismu, které je v Indii nazýváno Kali juga. Do života byla znovu uvedena nesmrtelným indickým mistrem Bábadžím, který ji v roce 1861 naučil Lahiri Mahašáje z Varanásí (Benares) v Indii. Lahiri Mahašáj naučil tuto techniku tisíce žáků, velká část z nich žila rodinným životem a měla své zaměstnání.

 

Paramhansa Jógananda je přímý duchovní následovník Bábadžího a Lahiri Mahašáje. Jeho guru, svámí šrí Juktešvár, byl jedním z nejpokročilejších žáků Lahiri Mahašáje. Jógananda byl v roce 1920  inspirován svým guruem, aby praxi  Krija a poznání univerzálních a věčných pravd (v Indii jsou nazývané Sanatan Dharma) přinesl do západního světa. Od roku 1920 až do své smrti v roce 1952 žil v Americe. Zasvětil do Krije desítky tisíc upřímných duchovních hledajících a inspiroval je k tomu, aby svůj život věnovali realizaci Boha.

 

Jógananda musel v té době zájemce seznamovat a vychovávat s novým pojetím duchovního a  'jogového' života: s významem zdravé výživy, s upřímným postojem, vyrovnaným životem, který vnáší harmonii mezi tělo, mysl a duši. Učil je rozvíjet sílu vůle, sebekázeň a způsoby jak překonat lpění fyzické i citové. Tato učení se stala podstatnou částí cesty Krija jógy.  Vznikla střediska výchovy a komunity založené na takovém způsobu života. Nejdříve v Americe, později v Evropě a nakonec v Indii. Vznikla z iniciativy přímého žáka Jóganandy, svámí Krijánandy.

 

ZÁKLADNÍ TECHNIKY CESTY KRIJA JÓGY

 

Dvě základní techniky, které Jógananda vyučoval, se může naučit  a cvičit kdokoliv, bez ohledu na náboženskou víru nebo duchovní cestu, kterou si zvolil. Přináší duchovní a praktický užitek všem. Dokonce jsou doporučovány některými lékaři ke zlepšení mnohých fyzických problémů, emotivních nebo mentálních.

 

První z nich je KONCENTRAČNÍ TECHNIKA , starodávná a dobře známá v Indii a široce používaná. Je založena na pozorování dechu a je spojena s opakováním mantry k uklidnění mysli a jejímu zaměření na jeden bod.

 

Druhá je soubor ENERGETIZAČNÍCH CVIKŮ. Sestavil je Jógananda.

Soubor se skládá ze sledu 39 cviků, která se cvičí dvakrát denně. Cvičení trvá asi dvanáct minut a znovu dodává tkáním těla, svalům a orgánům čerstvou životní energii (pránu) a současně rozvíjí silu vůle a soustředění. Rozvíjení síly vůle je úhelný (základní) kámen vědy Rádža jógy a naprosto nezbytný nástroj ke správnému cvičení Krije.

 

Důležitost 'žákovství'

 

Na začátku duchovní hledač může mít potřebu širokého prostoru pro hledání, ale k dosažení Sebeuvědomění bude potřebovat silné odhodlání. Někteří z duchovně hledajících jsou přivedeni v krátkém čase ke svému Mistrovi a své cestě. Druzí potřebují více času, aby našli svou cestu. Každý má svoji minulost a karmu a semínka duchovní touhy potřebují svůj čas, aby vyklíčila.

V Indii se říká: 'Když je žák připravený, mistr se objeví.'

Bible říká: 'Všem, kdo ho přijali, dal moc, stát se Božími dětmi , ...' (Jan 1:12)  


'Žáci' jednoho mistra jsou ti, kdo jsou ochotni sledovat nejen fyzickou přítomnost mistra, ale to, co je důležitější, jeho metafyzické pokyny.  

(Zpracováno podle Shivani, Krijačarji )


 

Zpět

 

Dárky pro muže k 40     -     Dárky pro muže k 70     -     Igelitové tašky     -     Dárek pro tetu     -     Reklamní předměty     -