1332 www.ananda-cr.cz/tvoje_dary_svetu-11-26-1.html - 21. 7. 2017 - 15:37:15

Archív stránky:

www.ananda-cr.cz/tvoje_dary_svetu-11-26-1.html ze dne: 21. 7. 2017 - 15:37:15

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


 

Tvoje dary světu

Sekce:   Home >> Novinky >> Dotek světla a radosti >> Tvoje dary světu

TVOJE DARY SVĚTU

Náš nedávný pobyt v Indii proměnil v mnoha ohledech náš život. Časem se s vámi podělíme o některé z těchto našich zkušeností, ale nastala jedna z vnitřních proměn a jsme za ni velmi vděčni. Je to silné přání na delší, hlubší meditace. Tato milost začala během našeho ústraní v Himalájích a pokračovala až do návratu do Ananda Village. Toho rána, když jsem se připravovala na meditaci, vstoupil do mé mysli stín zdráhání. A vyvstala myšlenka „Mám to opravdu dělat každé ráno?“ Pocítila jsem uvnitř silnou odpověď: "Neděláš to jen pro sebe samotnou, ale pro dobro druhých."

Je třeba aby lidé, kteří jsou naplněni láskou a oddaností, nyní vysílali vibrace míru a lásky do světa.“

Paramhansa Jógananda řekl, že během období vánoc jsou vibrace univerzálního Kristovského vědomí na zemi zvláště silné a více dostupné těm, kdo jsou vnímaví. To nezávisí na tom, zda se považuješ nebo nepovažuješ za křesťana. Kristovské vědomí (v Indii známé jako Kutastha Chaitanya, nebo Vědomí Krišny) je součástí pravé struktury stvoření a všech duší. Může být pociťováno jako nepodmíněná láska a odpuštění, spojení se všemi lidmi a zkušeností Boha ve všem.

V této době hlasy nenávisti, násilí, rozdělení a nevědomosti jsou tak hlasitě křiklavé, že se zdá, že přehlušují prostou píseň Božího hlasu v naší duši. Nyní je doba pro lidi víry ve všech náboženstvích, aby obstáli v dobré vůli a spravedlivosti a nabídli je světu.

Jsi-li křesťan, naplň své vědomí odpuštěním a bratrstvím; jsi-li Žid, moudrostí a soucitem; jsi-li muslim, myšlenkou, že jeden Bůh žehná a spojuje nás všechny; jsi-li buddhista, požehnáním všem cítícím bytostem; jsi-li hinduista, vnímáním Boží přítomnosti ve všem; nebo jogín, transcendentálním spojením s boží láskou.

Tady jsou dva dary, které můžeš nabídnout světu:

  1. Modli se a medituj, dokud neucítíš boží dotek míru nebo lásky uvnitř sebe. Potom vědomě pošli tyto vibrace do světa v modlitbě a vším svým působením během dne.

  2. Dovol hlasu Boží Lásky ve svém srdci, ať je vyjádřen všemi způsoby, které ti Bůh dává k dispozici. Nestačí jen smutně potřásat hlavou, když šiřitelé nenávisti vztekle řvou a podněcují lidské negativní emoce. Musíme aktivně čelit této energii vyšším vědomím.

Vzpomeň si na tato slova našeho Gurua během vánočního období:

Chci se v mysli připojit v uctívání ve všech mešitách, kostelích a chrámech; a vnímat narození univerzálního Kristovského vědomí jako mír na oltáři všech oddaných srdcí. Ó Kriste, kéž je narození Tvé lásky vnímáno ve všech srdcích těchto Vánoc a každý den.

Najasvámí Devi, spojena s vámi v univerzální Kristovské lásce.

10.12.2015

Zpět

 

Výroba dresů     -     Hokejové dresy     -     Trička s rokem narození     -     Dárek pro maminku     -     Trička s potiskem     -