1167 www.ananda-cr.cz/cil_zivota-11-25-1.html - 21. 7. 2017 - 15:37:15

Archív stránky:

www.ananda-cr.cz/cil_zivota-11-25-1.html ze dne: 21. 7. 2017 - 15:37:15

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


 

Cíl života

Sekce:   Home >> Novinky >> Dotek světla a radosti >> Cíl života

CÍL ŽIVOTA

V tomto týdnu jsme měli s přáteli společný oběd a konverzace dostala zajímavý směr. Bylo nás sedm a jeden po druhém jsme si odpovídali na otázku“ Kdy jsi si začal uvědomovat co asi máš dělat v tomto životě? Proč jsi se narodil?“

Pokud jde o mne, celkem brzy jsem měl za to, že mám být učitel. Moje podprahové myšlenky často hloubaly o tom jak vysvětlit koncept nebo princip druhým. Měl jsem sklon uvažovat v analogických termínech a příkladech, které lze sdílet. Když jsem byl dotázán na mé kreslení, odpovídal jsem, že se snažím zachytit astrální energie a sdílet je přes obrazy a barvu. Brzy jsem poznal, že od mládí jsem v jakékoliv skupině obvykle vedoucí. Zdálo se to být přirozené a ne příčina jakékoliv hrdosti nebo překvapení.

Pro Devi bylo vždy přirozené naslouchat s otevřeným srdcem a chápající energií. Když byla dítě, někdy i cizí lidé šli za ní a povídali si s ní o jejich problémech. Dokonce i dospělí se jí svěřovali, což v té době bylo trošku znepokojující. Tato kvalita soucitu a intuitivního pochopení během let zesílila. Často ji vidím, jak s úplně cizími lidmi je spojena, jako by to byl dávný přítel.

Jedna z přítelkyň u stolu věděla, že bude tanečnicí a že bude lidem pomáhat pochopit, jak tanec může být příčinou vyššího vědomí. Jiný měl jasný pocit, že se narodil, aby pomáhal vytvářet komunity. Na konci měl každý jasnou představu toho co přišel na tento svět dělat a naučit se.

Každý sdílí kosmický cíl života – uvědomit si Boha – ale naše individuální karma nás vede zvláštní cestou k tomuto cíli. Mnoho dětí zná dost jasně směr svého života a cíl, zatímco druhým se vynoří jejich hlubší duchovní povaha až dosáhnou rané dospělosti.

Zkus tohle: Ke konci své příští meditace, když mysl je klidná a intuice otevřená, zeptej se sám sebe, „Čeho jsem přišel dosáhnout v tomto životě? Jaké vlastnosti jsem si přinesl, aby mi pomohly s mým životním úkolem?“ Až přijde odpověď , snaž se ujasnit svůj další krok směrem k tomu cíli. Potom požádej Boha a gurua o jejich požehnání a podporu. Toto vtělení je drahocenná příležitost a je o to větší , když naše každodenní činnosti budou v souladu s naším cílem.

V radosti Najasvámí Jyotish

Zpět

 

Potisk textilu     -     Reklamní předměty     -     Dárek pro muže k 50     -     Potisk triček Praha     -     Potisk textilu     -