7330 voda.tzb-info.cz/destova-voda/16086-destovka-ii-startuje-7-srpna-2017 - 07. 8. 2017 - 12:17:23

Archív stránky:

voda.tzb-info.cz/destova-voda/16086-destovka-ii-startuje-7-srpna-2017 ze dne: 07. 8. 2017 - 12:17:23

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


Dešťovka II startuje 7. srpna 2017

Datum: 1.8.2017  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce  |  Zdroj: SFŽP, MŽP

V květnu byl příjem žádostí o dotaci pro rodinné domy na využití srážkové a odpadní vody zastaven na alokaci 110 mil. Kč. Zahájení příjmu žádostí i zastavení se odehrálo během jednoho dne. Tentokrát je připraveno více než 200 milionů Kč.

Dešťovka II startuje 7. srpna 2017

Více než 200 milionů korun dotace bude určeno na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Krok za krokem k získání dotace

Celý proces získání dotace z programu Dešťovka lze shrnout do následujících 7 kroků:
 1. Odborný posudek
  Posudek zpracuje projektant, případně dodavatelská firma dle podmínek programu
 2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu
  Vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 5 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu. Povinné přílohy
 3. Posouzení žádosti
  Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.
 4. Realizace podporovaných opatření
  Do 12 měsíců od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. Pokud se chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.
 5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti
  Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.
 6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory
  Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi SFŽP uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.).
 7. Vyplacení podpory
  Na základě podepsané smlouvy SFŽP převede dotaci na Váš bankovní účet.
Seznam prověřených obcí zasažených suchem

Důležité dotazy k dotačnímu titulu

Další dotazy k Dešťovce a NZÚ bude možné položit i na seminářích SFŽP v krajích:
Dotace na rekreační dům s trvalým bydlištěm

SFŽP: Pokud je dům zkolaudovaný pro rekreaci, bohužel v tomto případě není možné dotaci získat. Domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

Platba za stočné v případě splachování toalet dešťovou vodou

SFŽP: Pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

Výrobky nebo dodavatelé

SFŽP: Pro tento program nejsou zavedeny žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů.

 • Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na nákup nových okapů a svodů včetně jejich uchycení do fasády?
  SFŽP: Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.
 • Lze pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?
  SFŽP: Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

Ohlédnutí za I.vlnou dotačního titulu Dešťovka

V dotačním programu Dešťovka mohli majitelé rodinných a bytových domů žádat o dotaci na tři typy systémů – nádrž na zalévání zahrady, nádrž na zálivku i splachování a na systém na recyklaci odpadní vody. Žádosti mohli předkládat majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů z celé republiky. Pouze ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže nadešťovou vodu k zalévání zahrady, byl dotován jen v tzv. suchých oblastech, kde se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody.

Lidé během 2 hodin podali v Dešťovce žádosti za 40 % programu

„Po 28 hodinách jsme příjem žádostí ukončili, celkem lidé podali 2279 žádostí a dalších 3260 žádostí za 74 437 251 korun zůstalo rozpracováno,“ shrnuje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman a dodává: „Příjem žádostí byl nakonec zastaven na alokaci 110 mil. Kč, a to z důvodu možného výskytu chybných, neopravitelných žádostí. Pokud by všechny žádosti byly přijatelné, budou podpořeny samozřejmě i ty nad původní alokaci.“

„Velký zájem o dotace jsme předpokládali, ale skutečnost v pozitivním smyslu předčila naše očekávání. Rekordní počet došlých žádostí za tak krátkou dobu jen dokládá, že se nám daří plnit cíl, se kterým jsme loni začali tento program připravovat – motivovat lidi k udržitelnému hospodaření s vodou,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Druhé kolo Dešťovky se samozřejmě bude týkat i žadatelů, kterým žádosti zůstaly v systému rozpracované, bude jim umožněno žádost dokončit a odeslat.“

 • Největší zájem byl o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování toalet a současně zalévání zahrady, celkem o ně požádalo 1707 domácností, které si mezi sebou rozdělí 79 milionů korun.
 • Žádat mohli lidé z celé České republiky, nejen z oblastí postižených suchem.

„Žádosti o dotace jsme obdrželi ze všech koutů ČR, ale nej­větší zájem byl ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, naopak nejméně hlásí Karlovarský kraj,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
„Dešťovka“ pro obce nabízí miliardu korun. Do 31.8.2017

Obdobně jako Dešťovka pro občany podpoří i OPŽP nádrže na zachytávání dešťové vody a její opětovné využití, např. na zálivku či jako vodu užitkovou. Podporovaná je i výstavba tzv. zelených střech a výstavba či oprava nádrží na zachytávání srážkové vody. Dotace na tyto projekty činí 85 procent % způsobilých výdajů.

Na výměnu nepropustných povrchů za propustné mohou žadatelé získat dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou i projekty odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.
Využití dešťové vody v obcích

 

Hodnotit:  

Datum: 1.8.2017
Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce   všechny články autoraSdílet:          Tisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Partneři - Dešťová vodaPartneři - Voda, kanalizace 
 

Potisk triček Praha     -     Potisk textilu     -     Námořnická trička     -     Levné dresy Praha     -     Výroba dresů     -