4839 zivotni-energie.cz/telepatie-neverbalni-komunikace-problem-ci-dar.html - 08. 5. 2018 - 06:01:55

Archív stránky:

zivotni-energie.cz/telepatie-neverbalni-komunikace-problem-ci-dar.html ze dne: 08. 5. 2018 - 06:01:55

Zpět na úvodní stranu - aktuální novinky 2017


Telepatie (neverbální komunikace) - Problém, či dar?

sestavil: Václav
použitý zdroj: Sanaya Roman - Osobní síla skrze uvědomování

V zásadě máme dvě formy komunikace - verbální, pomocí slov a řeči, a neverbální neboli telepatickou. Každý z vás máte zkušenost z telepatií. Telepatické zprávy přijímáte na úrovni emocí nebo na úrovni mentální mysli.

Vysílání a příjem myšlenek

Jste chodící vysílač a přijímač, nepřetržitě zachycujete nejrůznější zprávy přicházející k vám z vaší komunity či od přátel. Linky telepatických zpráv k vám proudí nejen od lidí, které znáte, ale i od těch, které teprve poznáte nebo které jste znávali kdysi. Vstupuje do vás a vystupuje z vás bezpočet energetických vláken, přirovnatelných třeba k rádiovým vlnám, které vás spojují s ostatními. Veškerá komunikace a léčení začíná vysíláním a přijímáním zpráv na neverbální úrovni. Často pak následují slova, spolu s nimi však lidé vysílají spoustu nejrůznějších pocitů a obrazů, přenášených telepaticky.

Můžete se naučit regulovat hlasitost, přerušovat spojení, sledovat, co jde k vám a co od vás, a transformovat negativní energie v pozitivní. Nejsilněji přijímáte vysílání těch, které milujete a jimž jste otevřeli své srdce. Od těch, které jste znali před lety, nebo od méně blízkých přátel přijímáte spíše jemný šepot. Je důležité se naučit zesilovat a zeslabovat hlasitost, upravovat frekvenci příjmu a uvědomit si, jak zprávy přijímáte, zda emocionálně či mentálně. Kvalita vašich telepatických spojení totiž rozhoduje o tom, zda jsou vaše spojení pozitivní a nápomocná, nebo jestli vám budou překážet.

Telepaticky jste součástí větší komunity sestávající z lidí ve vašem sousedství a městě. Komunity sdílejí určité myšlenky, myšlenkové formy, které jsou pro ně typické, a tyto myšlenky jsou velmi skutečné. Každá komunita je balíkem energie. Zachycujete zprávy své komunity odevšad - z restaurací, knihkupectví, z obchodů a dokonce i z okolo projíždějících aut. Energii vnímáte na velice jemné úrovni. Když sedíte v restauraci, můžete vnímat pocity a myšlenky lidí kolem. Zprávy z vaší komunity nebo od sousedů přijímá každý z vás. Toto telepatické spojení je tím silnější, čím jste lidem fyzicky blíže.

Přejímání cizích emocí

Cítíte se vydáni všem těmto zprávám napospas? Klesá vám energie, když jste v blízkosti skleslých lidí? Můžete si rozvinout schopnost vybírat si, co si k sobě vpustíte. Většina z vás přijímá neverbální zprávy v emocionální rovině, zachytává emoce jiných lidí. Daleko lepší je přijímat okolní zprávy vyššími centry, protože když získáte informaci v podobě něčí emoce, kterou jste zachytili, máte tendenci považovat ji za svou vlastní. Tímto způsobem se mnozí ztrácíte a přestáváte jasně rozlišovat, kdo jste.

Představte si, že vejdete do místnosti a zjistíte, že člověk, kterého jste přišli navštívit, je velice nervózní a napjatý. Najednou začnete cítit i vy starosti, co se životem. Většinou si ani neuvědomíte, že jste zachytili emocionální telepatickou energii. Možná si jen řeknete: "Jsem nějak nevyrovnaný/á". Zprávy druhých můžete telepaticky zachytit třeba i cestou na návštěvu. Všimli jste si, že když se blížíte k domu vašeho hostitele, jste najednou šťastnější, anebo smutnější, unavenější nebo dokonce rozčílení? To vše jsou příklady přijímání emocionálních zpráv, které vysílají druzí. Dokud se je nenaučíte rozlišovat, budete mít pocit, že zažíváte své vlastní emoce.

Vnímání své energie

Abyste si uvědomili svou energii, soustřeďte se na sebe ráno, hned po probuzení. Každé ráno se cítíte jinak, máte na mysli něco jiného - lidi, které toho dne potkáte, nové věci, které vás čekají. Ráno po probuzení ještě nejste napojení na telepatické vysílání těch, s nimiž se sejdete, a jste si nejvíce vědomi své vlastní energie. Ptejte se sami sebe: "Jak se cítím?" Možná už se vzbudíte napjatí, anebo povznesení či šťastní. Zaměříte-li se na své pocity po probuzení, můžete si uvědomit stav, který vám bude referenčním bodem, k němuž se můžete celý den vracet.

Tak například: vzbudíte se celí šťastní, ale jakmile pomyslíte na to, že půjdete do práce a budete jednat se svým spolupracovníkem, přepadne vás napětí a nervozita. Vzápětí si všimnete, že máte depresi a jste nešťastni ze života. Pokud zapomenete, e jste se vzbudili s příjemnými pocity, můžete si začít myslet, že to vy sami jste napjatí a v depresi. Když si ale uvědomíte, jak jste se cítili po probuzení, bude vám jasnější, že nějakým způsobem přejímáte napětí a rozladěnost svého spolupracovníka.

Vnímání energie ostatních lidí

Zajímá-li vás, jak o vás lidé smýšlejí, podívejte se, jak se cítíte, když na ně pomyslíte vy. Musíte si však být vědomi, jak jste se cítili ráno nebo před tím, než jste na ně pomysleli, protože jinak nepoznáte ten rozdíl. Lidé jsou si neverbální komunikace vědomi. Bojujete-li s nimi telepaticky, říkáte-li jim v duchu: "Já nechci, abys se mnou takhle zacházel/a, už toho mám dost, tohle neudělám," jsou si tohoto vašeho vysílání někde v sobě vědomi, takže budete ve vašem vztahu prožívat možná ještě větší potíže nebo odpor. Možná nepřejímají přesně slova, ale vnímají vaši zprávu jen jako pocit, který z vás mají. Pokud nechcete, aby se od vás lidé odvraceli, posílejte jim myšlenky láskyplného přijetí. To mezi vámi vždycky otevře dveře.

Co když se vám neustále vrací na mysl určití lidé - myslí také oni na vás? Máte schopnost to zjistit. Když při pomyšlení na ně ucítíte odpor či nespokojenost z jejich strany, pak na vás nemyslí a vaše myšlenky vnímají jako vpád do jejich prostoru. A naopak, cítíte-li při myšlence na ně potěšení, máte příjemný pocit v srdci a snadno si je představujete a přemýšlíte o nich, pak vás srdečně zvou, abyste se s nimi spojili na telepatické úrovni.

Na co druzí myslí?

Máte schopnost poznat, co si myslí druzí. Prvním krokem je navodit si vyrovnaný, uvolněný pocit. Energii není možné vnímat zcela jasně, máte-li silné emoce. Chcete-li vědět, co si druhý člověk myslí, uvolněte se, zklidněte a co nejvíce ztište svou mysl. Můžete si představit, jaké to je být v kůži tohoto člověka a podívat se na sebe jeho očima. Pocit v pozadí, který máte při myšlence na druhé, je téměř vždycky pocit, který mají tito lidé, když myslí na vás. Pokud vám nedá spát, co si o vás myslí, je nejvýše pravděpodobné, že je trápí stejná otázka.

Když očekáváte, že vám někdo zavolá, ale on se neozývá, prozkoumejte své myšlenky a pocity, protože druzí je vnímají, když na vás myslí. Říkáte-li si v duchu, že se vám nelíbí, jak se k vám chová nebo že jej ve svém životě nechcete, může to být důvod, proč vám přestal volat. Uvědomte si, že lidé opravdu přijímají vaše telepatické zprávy, zejména v blízkých vztazích. Když vyšlete jasné rozhodnutí, druzí je okamžitě zachytí.

Vysíláním emocionálních zpráv ovlivňujete ostatní. Vaše vysílání zachycují všichni, kdo vás milují a komu na vás záleží. Lidstvo se stále více otevírá telepatickému propojení. Prostřednictvím této úrovně komunikace dochází také k největšímu uzdravování.

Problémy s telepatií v dětství

Mnozí jste vyrostli jako velice citlivé děti, vědomi si pocitů lidí kolem sebe, bombardováni bezpočtem zpráv přicházejících z vašeho okolí. Počátky vývoje takového intuitivního, citlivého člověka jsou spojeny s mnoha specifickými problémy. Mnozí jste byli extrémně senzitivní, starali se o pocity druhé víc než o své. Když někdo někomu ublížil, vnímali jste to, jakoby bylo ublíženo vám samotným. Snažili jste se chránit druhé před jejich bolestí a milovali jste lidi kolem sebe často na takové úrovni, na které vám vaši lásku nemohli vracet. Vyrůstat jako citlivé dítě znamenalo, že jste slyšeli i to, co je za slovy, a tak jste neustále dostávali od rodičů a všech ostatních zdvojené sdělení. Lidé vám odpovídali: "Ne miláčku, je mi fajn" a vy jste přitom vnímali jejich smutek nebo napětí. Nešlo vám do hlavy, proč jsou lidé tak necitliví či chladní, nebo zda jste snad jediní kdo tyto věci vnímá.

Někteří z vás jste měli pocit, jako byste se odlišovali od ostatních. Jako dítě jste mohli cítit, že nezapadáte mezi ostatní, a škola a její společenský život pro vás byly často velmi těžké. Jiní jste zase využili svou senzitivitu k tomu, abyste se dobře zorientovali a dokázali vždycky získat, co jste chtěli. Mnozí máte možná větší zkušenost s telepatií, než byste si přáli.Tento problém hezky odpovídá situaci, kdy přichází směsice zvuků z okolních bytů, z rádia a televize, které hrají najednou. A vy jste museli toto prostředí jako děti zvládat. Zachycovali jste bezpočet požadavků od nejrůznějších lidí a většina z vás se snažila je pilně naplňovat.

Telepatie - problém či dar?

Telepatie může být veliký problém, není-li pochopena správně, a dar a zodpovědnost, pokud ji porozumíte. Jste-li telepatičtí, můžete zprávy nejen přijímat, ale i posílat. Zároveň nesete zodpovědnost za to, co vysíláte k druhým. Většina z vás vysílá a přijímá svým emocionálním centrem, stejně tak ale můžete pracovat se slovy, což posouvá vaši komunikaci na mentální úroveň. Emocionální telepatii prožívá téměř každý, na rozdíl od telepatie mentální, kterou praktikuje jen málokdo. Díky telepatii jste schopni vysílat a přijímat jakékoliv zprávy. Dovede si představit, jak můžete tímto darem pomáhat ostatním?

Je důležité naučit se koncentrovat a soustředit svou mysl tam, kam chcete. Většinou je lepší myslet spíše na vyšší ideály než na stereotypy. Ve vašem vývoji nejde ani tak o práci, kterou děláte, ale o to, jak ji děláte a jak přitom přemýšlíte. Máte určité myšlenkové vzorce, které vám přes den probíhají hlavou. Vaší zodpovědností je vyladit tyto myšlenky na vyšší energetickou úroveň, protože druzí vaše myšlenky zachycují a jsou jimi ovlivňováni.

Přenos myšlenek

Lidé se často ptají: "Když na někoho pomyslím, znamená to, že myslí i on na mne? Kdo na koho pomyslel první?" To je zajímavá otázka, na kterou nejsou jednoduché odpovědi.

Když najednou zčistajasna na někoho spontánně pomyslíte nebo se vám před očima objeví jeho obraz, pak je dost pravděpodobné, že na vás také právě myslí. Pokud jde však o někoho, s kým máte dlouhodobý vztah, často na něj myslíte a zabýváte se otázkami vašeho vztahu, pak na vás daný člověk myslet nemusí. Představte si, že když na někoho myslíte, je to jako byste nahrávali na magnetofonový pásek. Nemusíte s ním či s ní být přímo ve spojení. Daný člověk si vaši zprávu poslechne, až jí bude otevřený. Lidé také nemusí slyšet vaše zprávy zcela jasně, nicméně nějak je zachytí.

Možná jste si všimli, že když si přejete, aby vám někdo zavolal, ozve se teprve za nějaké čas, když už na to třeba ani nemyslíte. Je to proto, že lidé obvykle potřebují na přijetí zprávy a zareagování určitý čas. Pokud ale jsou ve chvíli, kdy vysíláte, tiší, meditují nebo rozjímají, mohou ji zachytit okamžitě a hned na ni také zareagovat.

Jak chránit svou energii?

Víte si rady s lidmi, kteří odčerpávají vaši energii? Ze všeho nejdřív si uvědomte, že by to nikdy nemohli dělat, kdybyste jim to nějakým způsobem nedovolili. I když si říkáte, že nechcete, aby vás vyčerpávali, na určité úrovni jim to umožňujete. Pokud si nestanovíte své vlastní hranice, oni to za vás neudělají. Musíte si zcela jasně říct: "Už se nenechám vyčerpávat. Nepřebírám zodpovědnost za jejich život." - a pak se to stane. Nepřijmete-li zodpovědnost za to, jak se cítí, už vás nemohou obírat o energii.

Každopádně jim můžete v životě dál pomáhat, budete-li mít pocit, že je opravdu podporujete, aby našli svou vlastní sílu. Nebo jim můžete prostě posílat léčivé myšlenky lásky a míru. Když vyšlete milující a podporující myšlenku, kdykoliv na někoho pomyslíte, začnou také k vám přicházet zcela jiné zprávy od ostatních.

Někdy si možná říkáte, že není cesty, jak se odpojit. Tak to ale není. Jednou z cest je uvědomit si a přiznat, že máte rozhodně právo žít svůj vlastní život. Druzí se na vás mohou nalepit a brát vám energii do té míry, do jaké se cítíte zodpovědni za jejich štěstí. Obviňování a manipulaci mohou úspěšně používat jen proto, že jim to umožňujete svým přesvědčením, že jim něco dlužíte. Můžete si říct: "Jen oni mohou najít svou vlastní sílu, vytvořit si dobré pocity a pomoci si." Pak se nebudete cítit z komunikace s nimi tak unavení. Lidé vás mohou obírat o energii, jen když to dovolíte, protože máte pocit, že si nezasloužíte, aby vás nechali být.


Vloženo: 2.08.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 43
poslední: 23.09.2016 19:43

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. (Napoleon Hill)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Připadáte si jako mystik / mys..
komentářů: 2, poslední: 16.04.2018

mystička Ivana Adamcová
komentářů: 47, poslední: 7.05.2018
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 30, poslední: 27.04.2018
Psychosomatika - léčba rakovin..
komentářů: 30, poslední: 18.04.2018
Meditační hudba
komentářů: 16, poslední: 16.04.2018
Šťastný a naplněný život
komentářů: 37, poslední: 11.04.2018
Jak voní blížící se smrt?
komentářů: 10, poslední: 7.04.2018